• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل تاخر حادث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل تأخّر حادث اصل تأخر وجود حادث از زمان مشکوک و حدوث آن در زمان معلوم است. حجیّت و عدم حجیّت این اصل مبتنى بر حجیّت و عدم حجیّت اصل مثبت است.


۱ - تعریف اصل تأخر حادث

[ویرایش]

اصل تأخر حادث آن است که هرگاه وجود حادث و پدیده‌اى در زمان خاصى معلوم، و قبل از ان زمان مشکوک باشد، نسبت به قبل از ان زمان استصحاب عدم جارى مى‌شود ( اصل عدم) یعنى اصل، تأخر وجود حادث از زمان مشکوک و حدوث آن در زمان معلوم است. مانند آن که اگر مرگ زید در روز جمعه معلوم و قبل آن مشکوک باشد، زنده بودن زید قبل از جمعه استصحاب مى‌شود. لازمه عقلى آن این است که مبدا مرگ زید روز جمعه باشد. از آن در اصول فقه مبحث اصول عملی سخن رفته است.

۲ - حجیت اصل تأخر حادث

[ویرایش]

حجیّت و عدم حجیّت این اصل مبتنى بر حجیّت و عدم حجیّت اصل مثبت است.
[۱] الموجز فى اصول الفقه ج۲ ص۱۰۸ تا۱۳۲
[۲] اصطلاحات الاصول ص۴۶ تا۴۹


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الموجز فى اصول الفقه ج۲ ص۱۰۸ تا۱۳۲
۲. اصطلاحات الاصول ص۴۶ تا۴۹


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد‌۱، صفحه۵۱۷


رده‌های این صفحه : استصحاب | اصول فقه
جعبه ابزار