• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حدوث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، حدوث (مفردات‌نهج‌البلاغه) را ببینید.

حدوث پيش جمهور حصول شى‌ء باشد بعد از عدم او در زمانى كه گذشته باشد و مقابل قدم باشد.
[۱] درة التاج بخش ۳ ص ۲۹۱ - تعریف حدوث

[ویرایش]

حدوث يعنى وجود بعد از عدم و حادث همان طور كه در حدوث احتياج بعلت دارد در بقاء هم احتياج بعلت دارد زيرا علت احتياج كه امكان باشد بعد از وجود هم موجود است.
[۴] ابن رشد، محمد بن احمد، تهافت التهافت ص ۳۲، ۶۸.۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. درة التاج بخش ۳ ص ۲۹
۲. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۲، ص ۳۶.    
۳. طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، ص ۷۹.    
۴. ابن رشد، محمد بن احمد، تهافت التهافت ص ۳۲، ۶۸.
۵. ابن سینا، حسین، الشفاء، ج ۱، ص ۲۶۲.    
۶. ملا صدرا، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۳، ص ۲۴۵.    

فرهنگ معارف اسلامى ج‌۲ ص ۷۰۳.

۳ - منبع

[ویرایش]رده‌های این صفحه : اصطلاحات کلامی | حدوث و قدم | کلام
جعبه ابزار