• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احمد بن ابی‌خالد احول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن ابی‌خالد احول، یکی از نویسندگان و از چهره‌های سیاسی قرن سوم قمری در عهد مامون عباسی بود که مامون را واداشت تا حکومت خراسان را به طاهر بن حسین واگذار کند. او سرانجام به سال ۲۱۱ ق درگذشت.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن ابی‌خالد احول، از نویسندگان و اصالتاً شامی بود که مامون، او را در سال ۲۰۵ ق به وزارت خود برگزید و بدین ترتیب، در بارگاه مامون صاحبِ نفوذ بسیار شد. او مامون را واداشت تا ولایت و حکومت خراسان را به طاهر بن حسین واگذار کند، که در آن زمان از سوی مامون و پس از خلع و قتل امین حاکم بغداد بود، همچنین با وساطت احمد بود که مامون، عموی خویش، ابراهیم بن مهدی عباسی را مورد عفو قرار داد. علّت خشم مامون بر ابراهیم، بیعت مردم با وی پس از قتل امین بود.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۶، ص۱۵۱.    


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۷۳.

جعبه ابزار