• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه و ان یکاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه و ان یکاد به آیه ۵۱ قلم، درباره چشم زخم اطلاق می‌شود.


۱ - منظور آیه و ان یکاد

[ویرایش]

به آیه ۵۱ سوره قلم «آیه و ان یکاد» می‌گویند:(وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون)؛ "و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند و می‌گفتند او واقعا دیوانه‌ای است".

۲ - دیدگاه‌ها در تفسیر آیه مذکور

[ویرایش]

در تفسیر این آیه نظریات گوناگونی داده‌اند:

۲.۱ - دیدگاه اول


بسیاری از مفسران گفته‌اند منظور این است که وقتی دشمنان، آیات باعظمت قرآن را از تو می‌شنوند به قدری خشمگین می‌شوند و با عداوت به تو می‌نگرند که گویا می‌خواهند تو را با چشم‌های خویش بر زمین افکنند و نابود کنند؛ یعنی می‌خواهند با چشم زدن (که بسیاری از مردم به آن معتقدند) و با یک نگاه مخصوص تو را بیمار و هلاک کنند.

۲.۲ - دیدگاه دوم


به اعتقاد بعضی دیگر، این جمله کنایه از نگاه‌های بسیار غضب آلود است؛ مثل این که می‌گوییم آن چنان به من بد نگاه کرد که گویا می‌خواست مرا با نگاهش بخورد یا بکشد. در این تفسیر ، بحثی از چشم زدن نیست.

۲.۳ - دیدگاه سوم


در این آیه، قرآن می‌خواهد تضاد عجیب میان گفته‌های دشمنان اسلام را ظاهر سازد؛ و آن این است که وقتی آن‌ها آیات قرآن را می‌شنوند، آن قدر مجذوب و از آن شگفت زده می‌شوند که می‌خواهند تو را با چشم بزنند؛ زیرا چشم زدن معمولا در امور بسیار اعجاب انگیز است.

۳ - چشم زخم از نظر اسلام

[ویرایش]

آیا چشم زخم از نظر اسلامی و علوم روز واقعیت دارد؟ پاسخ این است که این مسئله از نظر عقلی محال نیست و در روایات اسلامی نیز تعبیرات مختلفی دیده می‌شود که وجود چنین امری را اجمالا تایید می‌کند؛ لذا نباید در انکار این امور اصرار داشت، بلکه باید امکان وجود آن را از نظر عقل و علم پذیرفت.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قلم/سوره۶۸، آیه۵۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۴۲۴-۴۲۸.    
۳. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۳۸۸-۳۹۱.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۱۰۰.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه و ان یکاد».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار