• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات وعد و وعید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نویددهنده و هشداردهنده را آیات وعد و وعید گویند.


۱ - وعد در لغت

[ویرایش]

"وعد" (بر وزن برگ) در لغت به معنای وعده دادن برای انجام کاری در زمان و مکان مشخص در آینده است.

۲ - وعد و وعید در اصطلاح

[ویرایش]

وعده خیر را در اصطلاح "وعد"، و وعده شر و تهدید را "وعید" می‌نامند؛

۳ - قول راغب

[ویرایش]

راغب اصفهانی "وعد" را اعم دانسته است.

۴ - وعد و وعید در قرآن

[ویرایش]

در قرآن کریم "وعد" هم برای نوید به خیر و هم برای انذار از شر به کار رفته است؛ اما "وعید" فقط برای انذار شر و سرانجام بد استعمال شده است.

۵ - تعریف

[ویرایش]

حدود دویست آیه از قرآن کریم به مبحث وعد و وعید الهی و مصادیق آن‌ها پرداخته است؛ به این قسم از آیات قرآن "آیات وعد و وعید" می‌گویند.

۶ - وعد وعید با الفاظ دیگر

[ویرایش]

البته وعد و وعید الهی منحصر در صیغه‌های وعد و مشتقات آن نیست؛ بلکه در بسیاری از جاها با الفاظ دیگر آمده است؛ مانند: آیه ۲۴ سوره بقره.

۷ - اکثر وعدهها در قرآن

[ویرایش]

بیشتر وعده‌های الهی در قرآن به معنای نوید به خیر، و مربوط به پیامبران به ویژه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و مؤمنان است، و وعده‌های الهی در حق صالحان و مؤمنان، درباره نعمت‌های اخروی و دنیوی از قبیل: فتح و پیروزی، غنایم بسیار، وراثت زمین و… است.

۸ - بیشتر وعیدها در قرآن

[ویرایش]

۱. مشرکان ؛
۲. کافران ؛
۳ و ۴. مفسدان و گناه کاران و فاسقان.

۹ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۴.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۹۶.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۳۶.    
۴. انفال/سوره۸، آیه۱۲ - ۱۴.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۶۴.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۷ ۵۸.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۱۱ ۱۲.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۶ ۲۷.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۹۹.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۲۰۴.    
۱۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۷، ص۲۲۶.    
۱۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۵۴۸.    


۱۰ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات وعد و وعید».    جعبه ابزار