• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فی (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

فى از واژگان قرآن کریم و از حروف جرّ است.
اهل لغت براى آن چندین معنا ذكر كرده‌اند، از جمله: ظرفيّت حقيقى، ظرفيت اعتبارى، توکید، تعلیل، استعلاء، به معنى باء، در جاى اِلَی، در جاى مِنْ، و غيره آمده است.فى حرف جرّ است.


اهل لغت براى آن ده معنى ذكر كرده‌اند از جمله:
۱- ظرفيّت حقيقى، مثل‌: (غُلِبَتِ الرُّومُ • فی أَدْنَى الْأَرْضِ...) (رومیان شكست خوردند و اين شكست در سرزمين نزديكى رخ داد.)
۲- ظرفيت اعتبارى، نحو: (يَدْخُلُونَ فی دينِ اللَّهِ أَفْواجًا) (و ببينى مردم گروه گروه وارد دین خدا مى‌شوند).
۳- و نيز به معنى تعليل، استعلاء، به معنى باء، در جاى الى، در جاى مِنْ، توكيد و غيره آمده كه در كتب لغت مذكور است.

۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۲۱۳.    
۲. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۱، ص۳۳۴.    
۳. روم/سوره۳۰، آیه۲-۳.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۴۰۴.    
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۱۵۵.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۶، ص۲۳۳.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۴۶۰.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۹، ص۹۶.    
۹. نصر/سوره۱۱۰، آیه۲.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۶۰۳.    
۱۱. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲۰، ص۳۷۷.    
۱۲. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۲۰، ص۶۵۲.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۸۴۴.    
۱۴. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۷، ص۳۲۷.    
۱۵. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۱، ص۳۳۴.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «فی»، ج۵، ص۲۱۳.    


جعبه ابزار