• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زلل (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زَلَل (به فتح زاء و لام) یکی از مفردات به کار رفته در قرآن کریم به معنای لغزیدن و لیز خوردن است.
زَلَل به معنای لغزيدن و ليز خوردن است. در اقرب آمده «زَلَ‌ الرجُلُ‌ زَلَلًا: زلق عن صخرة و نحوها»
[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ذیل واژه «زلل».

(فَتَزِلَ‌ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) «تا پائى پس از استواريش بلغزد.» غرض مردد شدن و بر گشتن از تصميم است‌.
(فَإِنْ‌ زَلَلْتُمْ‌ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ) « اگر پس از آمدن آيات روشن لغزيديد يعنى به خطا رفتيد.»ازلال، لغزانيدن و به خطا افكندن است‌.
(فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها ...) «شیطان آن‌ها را فریب داد و از بهشت لغزانيد.»استزلال، طلب لغزش و خطاست‌.
(إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ‌ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا) « فقط شيطان آنها را در اثر بعضى از كارهاى بد لغزش داده و به خطا انداخته و يا از آن‌ها خطا رفتن خواسته است.»


 
۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۱۷۶.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۳۸۱.    
۳. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۳۹۹.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۵، ص۳۸۷.    
۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ذیل واژه «زلل».
۶. نحل/سوره۱۶، آیه۹۴.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۰۹.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۳۶.    
۹. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۵.    
قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «زلل»، ج۳، ص۱۷۶.    


جعبه ابزار