• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رصّ (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

رَصّ (به فتح راء) از واژگان قرآن کریم به معنای الصاق و ضمّ اجزاء چيزى در يكديگر است. این واژه فقط یکبار به صورت مَرْصُوص در آیه ۶۱ سوره صف به کار رفته است.رَصّ به معنى الصاق و ضمّ اجزاء چيزى در يكديگر است. قلع و سرب را رصاص گفته‌اند كه اجزائش بهم فشرده‌اند.
[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ذیل واژه «رصص».(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُون‌ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ‌ مَرْصُوصٌ‌) مراد از مَرصوص در آيه محكم است چنانكه راغب گفته ، مجمع گويد: رصّ محكم كردن بناست و اصل آن از رصاص است گوئى كه با رصاص بنا شده است.
قرآن مؤمنان را كه در جنگ استقامت دارند و از هم جدا نمی‌شوند و در راه خدا يک‌دل و يک جهت می‌جنگند به بناى محكمى ريخته از سرب تشبيه كرده است.


اين كلمه فقط يكبار در قرآن آمده است.


۱. صف/سوره۶۱، آیه۴.    
۲. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۱۰۱.    
۳. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۱۷۲.    
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۵۵.    
۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ذیل واژه «رصص».
۶. صف/سوره۶۱، آیه۴.    
۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۵۵.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۷.    قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «رصص»، ج۳، ص۱۰۱.    


جعبه ابزار