• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دنیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

دنیا جهان محسوس و مادّی، مقابل آخرت است .از عنوان دنیا در باب هاى مختلف نظیر اجتهاد و تقلید، طهارت و صلاة سخن گفته‌اند.
۲.۱ - دنیا و شروط مرجع تقلید

در مرجع تقلید امورى، از جمله اقبال نداشتن به دنیا و حریص نبودن بر آن، شرط است.
[۱] العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۲۷.
برخى این شرط را نپذیرفته و گفته‌اند: روى آوردن به دنیا اگر در حدّى باشد كه عدالت را از بین ببرد، عدم آن، در مرجع تقلید، شرط است. بنابر این، در مرجع تقلید چیزى افزون بر عدالت ،شرط نیست.
[۲] التنقیح (الإجتهاد و التقلید، ص ۲۳۶ تا ۲۳۷.


۲.۲ - دنیا و آداب عزاداری

۱)از آداب تشییع جنازه، سخن نگفتن در امور دنیوى است.
[۳] الألفیة و النفلیة، ص ۱۳۷.

۲) تسلّی دادن بازماندگان میّت و تسکین بخشیدن غم و غصّه ی ناشى از فقدان عزیزشان، با مذمّت كردن دنیا و یادآورى ناپایدارى و معایب آن و نیز ذكر مصائب دنیوى وارد شده بر اولیا ى خدا، مستحب است.
[۴] كشف الغطاء،ج ۲، ص ۳۰۲.
[۵] تحریر الوسیلة،ج ۱، ص ۹۵.


۲.۳ - دنیا و نماز

۱)فارغ ساختن دل از دنیا و امور دنیایى هنگام نماز، مستحب است.
[۶] الألفیة و النفلیة، ص ۱۲۶.

۲) گریه كردن از روى عمد در نماز براى امور دنیایى به قول مشهور- بلكه ادعاى اجماع شده- موجب بطلان آن است. آیا گریه كردن براى امور دنیا مطلقا موجب بطلان است؛ چه با صدا و چه بى صدا و یا تنها در صورت با صدا بودن؟ اختلاف است. مشهور قول دوم است.
[۸] مستمسك العروة،ج ۶، ص ۵۷۸ تا ۵۸۰.

۳)دعا كردن جهت امور دنیایى، براى خود یا دیگرى در نماز ،جایز است؛ بلكه براى امور دنیا و آخرت در حال سجده و نیز قنوت ،استحباب دارد.
[۹] كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۰۹.
[۱۰] و كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۲۱.۱. العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۲۷.
۲. التنقیح (الإجتهاد و التقلید، ص ۲۳۶ تا ۲۳۷.
۳. الألفیة و النفلیة، ص ۱۳۷.
۴. كشف الغطاء،ج ۲، ص ۳۰۲.
۵. تحریر الوسیلة،ج ۱، ص ۹۵.
۶. الألفیة و النفلیة، ص ۱۲۶.
۷. جواهر الکلام،ج ۱۱، ص ۶۹ تا ۷۷.    
۸. مستمسك العروة،ج ۶، ص ۵۷۸ تا ۵۸۰.
۹. كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۰۹.
۱۰. و كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۲۱.فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۹    


جعبه ابزار