• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

درهم (مقالات مرتبط)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط با درهم:

اصلی
درهم
درهم (مفردات‌قرآن)
درهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)

واژگان مرتبط
ورق - به کسر را (مفردات‌نهج‌البلاغه)

برای مطالعه بیشتر
درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی


رده‌های این صفحه : مقالات مرتبط
جعبه ابزار