• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

خَلْف (به فتح خاء و سکون لام) از واژگان نهج البلاغه به معنای عقب و مقابل جلو است. این واژه دارای مشتقاتی است که در نهج البلاغه به‌کار رفته است، مانند: خَلَف (به فتح خاء و لام) به معنای جانشین خوب و نتیجه خوب و خُلْف (به ضم خاء و سکون لام) به معنای مخالفت در وعده و وفا نکردن به آن و مُخالفت (به ضم میم) ضدّ موافقت و اِختلاف (به کسر الف) ضدّ اتفاق و خِلاف (به کسر خاء) مصدر مفاعله به معنای ناسازگاری و عدم موافقت است.خَلْف به معنای عقب و مقابل جلو آمده است. «الخلف ضدّ القدام» و نیز به معنی جانشین بد و آخر مانده بد را گویند. چنانکه خَلَف (بر وزن شرف) به معنی جانشین خوب و نتیجه خوب است. خُلْف (بر وزن قفل) به معنای مخالفت در وعده و وفا نکردن به آن است، فعل آن همه از باب افعال آمده است. مُخالفت ضدّ موافقت است. اِختلاف ضدّ اتفاق و خِلاف مصدر مفاعله به معنای ناسازگاری و عدم موافقت است.


امام علی (علیه‌السلام) چنانکه با شعث ابن قیس در مرگ فرزندش فرمود: «وَإِنْ تَصْبِرْ فَفِي اللهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَة خَلَفٌ.» حکمت ۲۹۱ (اگر صبر كنى مقدّرات بر تو جارى مى‌شود) (شرح‌های حکمت: )
و نیز فرموده: «و مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ» (كسى كه يقين به پاداش داشته باشد در بخشش، سخاوت به خرج مى‌دهد.) (شرح‌های حکمت: ) که منظور از هر دو ثواب و نتیجه خوب است.
خُلْف (بر وزن قفل) به معنای مخالفت در وعده و وفا نکردن به آن است فعل آن همه از باب افعال آمده است. در رابطه با عمرو بن عاص فرموده، «إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكْذِبُ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ، وَيُسْأَلُ فَيَبْخَلُ» «او سخن می‌گوید دروغ می‌گوید. وعده می‌دهد خلف می‌کند، سئوال می‌شود بخل می‌ورزد.» (شرح‌های خطبه: )
مخالفت ضدّ موافقت است. در رابطه با صدیق خود فرموده: «وَكَان إذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ نَظَرَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى فَخَالَفَهُ.» (هرگاه دو كار برايش پيش مى‌آمد، مى‌انديشيد كه كدام به هوا و هوس نزديكتر است، با آن مخالفت مى‌ورزيد.) (شرح‌های حکمت: )


۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، مفردات نهج البلاغه، ج۱، ص۳۵۹.    
۲. طریحی، فخر‌الدین، مجمع البحرین ت-الحسینی، ج۱، ص۶۸۸.    
۳. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۸۴۸، حکمت ۲۸۲.    
۴. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الإستقامة، ج۳، ص۲۲۴، حکمت ۲۹۱.    
۵. صبحی صالح، نهج البلاغه، ج۱، ص۵۲۷، حکمت ۲۹۱.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۸۱۱، حکمت ۲۹۱.    
۷. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۶۶۴.    
۸. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۶۶۴.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج۱۴، ص۴۱۵.    
۱۰. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۲۱، ص۳۸۳.    
۱۱. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۱۹، ص۱۹۲.    
۱۲. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۸۰۶، حکمت ۱۳۲.    
۱۳. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الإستقامة، ج۳، ص۱۸۵، حکمت ۱۳۸.    
۱۴. صبحی صالح، نهج البلاغه، ج۱، ص۴۹۴، حکمت ۱۳۸.    
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۷۶۹، حکمت ۱۳۸.    
۱۶. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج۱۳، ص۱۳۷.    
۱۷. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۲۱، ص۲۱۰.    
۱۸. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۱۸، ص۳۳۶.    
۱۹. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۱۶۴، خطبه ۸۳.    
۲۰. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الإستقامة، ج۱، ص۱۴۵، خطبه ۸۲.    
۲۱. صبحی صالح، نهج البلاغه، ج۱، ص۱۱۵، خطبه ۸۴.    
۲۲. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۱۶۱، خطبه ۸۴.    
۲۳. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۷۱.    
۲۴. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۷۴.    
۲۵. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج۳، ص۴۶۷.    
۲۶. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۷۷.    
۲۷. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۲۸۰.    
۲۸. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۸۴۸، حکمت ۲۸۰.    
۲۹. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الإستقامة، ج۳، ص۲۲۳، حکمت ۲۸۹.    
۳۰. صبحی صالح، نهج البلاغه، ج۱، ص۵۲۶، حکمت ۲۸۹.    
۳۱. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۸۱۱، حکمت ۲۸۹.    
۳۲. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۶۶۰.    
۳۳. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۶۶۲.    
۳۴. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج۱۴، ص۴۰۳.    
۳۵. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۲۱، ص۳۸۰.    
۳۶. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۱۹، ص۱۸۳.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، مفردات نهج البلاغه، برگرفته از مقاله «خلف»، ج۱، ص۳۵۹.    


جعبه ابزار