• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حوت (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

حُوت (به ضم حاء)، از واژگان قرآن کریم به معنای ماهی است که بر ماهی بزرگ و کوچک هر دو استعمال می‌شود.حُوت به معنی ماهی است.


(فَالْتَقَمَهُ‌ الْحُوتُ‌ وَ هُوَ مُلِیمٌ‌) (او را به دريا افكندند و ماهى عظيمى او را بلعيد.) جمع آن حیتان است‌.
(اِذْ تَاْتِیهِمْ‌ حِیتانُهُمْ‌ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً) «آنگاه که ماهی‌هایشان روز استراحت آشکارا می‌آمدند.»
در قصّه حضرت موسی (علیه‌السّلام) و عالم هست: (فَاِنِّی نَسِیتُ‌ الْحُوتَ‌ وَ ما اَنْسانِیهُ اِلَّا الشَّیْطانُ‌) (من در آن جا فراموش كردم جريان ماهى را بازگو كنم و فقط شیطان بود كه آن را از خاطر من برد. )
ناگفته نماند از موارد استعمال آن در قرآن به دست می‌آید که حوت بر ماهی بزرگ و کوچک هر دو گفته می‌شود مثل ماهی یونس و ماهی موسی و جوانش. راجع به ماهی یونس در «یونس» انشاء اللَّه بحث خواهد شد. در اقرب الموارد می‌گوید: اغلب استعمال حوت در ماهی بزرگ است.


۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۱۹۱.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ط دار القلم، ص۲۶۱.    
۳. ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغة، ج۲، ص۱۱۴.    
۴. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۲، ص۱۹۸.    
۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۴۲.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۴۵۱.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۱۷، ص۱۶۳.    
۸. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۷، ص۲۴۷.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۳۳۲.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۱، ص۴۸.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۱۲. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۸، ص۲۹۴.    
۱۳. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۸، ص۳۸۳.    
۱۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۴، ص۳۸۰.    
۱۵. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۰، ص۹۲.    
۱۶. کهف/سوره۱۸، آیه۶۳.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۳۰۱.    
۱۸. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۱۳، ص۳۴۰-۳۴۱.    
۱۹. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۳، ص۴۷۲.    
۲۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۶، ص۳۶۳.    
۲۱. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۵، ص۹۶.    
۲۲. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۱، ص۷۴۳.    قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «حوت»، ج۲، ص۱۹۱.    


جعبه ابزار