• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ترک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

ترک یعنی انجام ندادن، مقابل فعل است.ترک، در فقه موضوع احکام پنجگانه تکلیفی قرار گرفته است.


وجوب هر فعل، مقتضى حرمت ترک آن- که نقیض فعل «ضدّ عام» به شمارمى‌رود-‌باشد.
[۲] روض الجنان ج۱، ص۴۴۱.
البتّه در اینکه حرمت ترک، عقلى است یا شرعى مولوی، اختلاف است.
[۴] المحاضرات فى اصول الفقه (مسلسل ۴۴)ج۲، ص۲۸۶.
میان فقها در متعلق نهی اختلاف است. برخى، مطلوب در نهی را «ترک»- که امرى عدمى است- دانسته و حکم به وجوب آن کرده‌اند


در اینکه ترک عمل مستحب، ‌ مکروه و ترک عمل مکروه، مستحب است یا نه، میان فقها اختلاف است.
هر عملى که انجام دادن آن مباح باشد، ترک آن نیز مباح است


۱. جامع المقاصدج۵، ص۱۳.    
۲. روض الجنان ج۱، ص۴۴۱.
۳. اصول الفقه ج۱، ص۲۶۴.    
۴. المحاضرات فى اصول الفقه (مسلسل ۴۴)ج۲، ص۲۸۶.
۵. اصول الفقه ج۱،ص۲۶۴.    
۶. مدارک الاحکام ج۳،ص۱۸۲.    
۷. جواهر الکلام ج۱۰،ص۱۱۷.    
۸. جواهر الکلام ج۱۳، ص۲۶۶.    
۹. ریاض المسائل ج۱، ص۱۶۹-۱۷۰.    
۱۰. ریاض المسائل ۲، ص۲۰۴.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۵۲.    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه
جعبه ابزار