• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اولوا الارحام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخویشاوندان نسبی انسان را اولوا الارحام گویند.


۱ - ثبوت ارث بر ارحام و طبقه بندی آنان

[ویرایش]

به عموم آیه «... وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِی کتابِ اللَّهِ ...» در باب ارث بر ثبوت ارث براى ارحام و طبقه‏بندى آنان به میزان خویشاوندیشان استناد شده است.

۲ - اولویت والدین برای حضانت کودک

[ویرایش]

در مسأله حضانت، بر اولویت هر یک از پدر و مادر نسبت به حضانت کودک در صورت مرگ دیگرى استناد شده است.

۳ - اولویت وارث در تجهیز میت

[ویرایش]

پاره‏اى مسائل دیگر مانند اولویت وارث نسبت به غیر وارث در تجهیز و نماز میت، استناد شده است.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۷۵.    
۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۳. الروضة البهیة ج۸، ص۱۵۲.    
۴. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۹۳.    
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۳۱-۳۳.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۵۶.    


جعبه ابزار