• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات معراج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده در راه صعود پیامبر به آسمان را آیات معراج گویند.


۱ - معنای آیات معراج

[ویرایش]

برخى از آیات قرآن کریم به هنگام معراج پیامبر اکرم (ص) و در میان راه صعود به آسمان نازل شده است؛ به این دسته از آیات " آیات بین ارض و سماء " یا "آیات معراج" مى گویند.

۲ - مصادیق آیات معراج

[ویرایش]


۲.۱ - نظر ابن عربی


"ابن عربی" آیات ۱۶۴ ـ ۱۶۶ سوره صافات، و آیه ۴۵ سوره زخرف و آیات ۲۸۵ و ۲۸۶ سوره بقره را که در شب معراج نازل گردیده، از آیات بین ارض و سماء شمرده است .

۲.۲ - نظر سیوطی


"سیوطی" گفته است: من براى قول "ابن عربی" مستندى نیافتم، به جز براى دو آیه آخر سوره بقره که طبق حدیث مسلم از ابن مسعود، در شب معراج در " قاب قوسین " نازل گردیده است.

۳ - مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۹۰.
رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۹.
صالح، صبحی، مباحث فى علوم القرآن، ص۱۷۳.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن،ص۱۷۳    .
۲. سیوطی،جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن،ج۱،ص۷۳.    
۳. سیوطی،جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن،ج۱،ص۷۳.    


۵ - منبع

[ویرایش]

باز نویسی شده توسط گروه علمی پژوهشی ویکی فقه


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی | معراج
جعبه ابزار