• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کنایه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه کنایه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

کنایه (ادبی)، یکی از اصطلاحات ادبی به معنای ترکیب یا جمله‌ای بدون قصد معنای ظاهری و اراده معنای دیگر با قراردادن قرینه بر آن
کنایه (اصول)، از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه به معنای ادبی کنایه ولی با معنای عام‌تر از معنای ادبی آن
کنایه (علوم قرآنی)، از اسلوب‌های بدیعی قرآن به معنای ادبی آن و با کاربرد قرآنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار