• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کلا (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: کلا (ابهام زدایی).

کِلا ( به کسر کاف) از واژگان قرآن کریم اسم است در لفظ، مفرد و در معنا، تثنیه و برای تاکید مذکّر می‌آید و دائم الاضافه است. این کلمه فقط یک بار در قرآن مجید آمده است.کِلا اسم است در لفظ، مفرد و در معنا، تثنیه و برای تاکید مذکّر می‌آید و دائم الاضافه است. مونث آن کلتا است.


(اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ اَحَدُهُما اَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍ‌) (هرگاه يكى از آن دو، يا هر دو، نزد تو به سنّ پيرى رسند، كمترين اهانتى به آنها روا مدار.)


این کلمه فقط یک بار در کلام الله آمده است.


۱. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۱۴۶.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، دار القلم، ج۱، ص۷۲۵.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت-حسینی، ج۱، ص۳۶۳.    
۴. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن‌، ص۲۸۴.    
۶. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج۱۳، ص۸۰.    
۷. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۳، ص۱۰۹.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۶، ص۲۴۰.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۴، ص۱۱۸.    
۱۰. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۳.    قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «کلا»، ج۶، ص۱۴۶.    


جعبه ابزار