• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وکیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجریء آن‌که کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنان‌که از متون فقهی استفاده می‌شود، وکیل نایب در تصرف را گویند.در لسان آورد: «وکیل الرجل الذی یقوم بأمره سمی وکیلا لان موکله قد وکل الیه القیام بأمره فهو موکول الیه الامر فعیل بمعنی مفعول».
[۲] شرح لمعه، ج۲، ص۱۱.
[۳] حدائق الناضره، ج۵، ص۴۳۲.۱. لسان العرب، ماده «وکل»، ج۱۱، ص۷۳۶.    
۲. شرح لمعه، ج۲، ص۱۱.
۳. حدائق الناضره، ج۵، ص۴۳۲.جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۸۳.جعبه ابزار