• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وسواس (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوسواس، شخص دیرباور و شکّاک را گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

وسواس، مقابل قطّاع بوده و به شخصی گفته می‌شود که از اسباب و راه‌های متعارف، برای او قطع حاصل نمی‌شود، در حالی که نوع انسان‌های متعارف در این موارد، به قطع می‌رسند؛ به بیان دیگر، به انسان دیرباور که در هر امری از امور، اهل تشکیک است وسواس گفته می‌شود؛ یعنی نه تنها از راه‌های غیر متعارف، برای او یقین حاصل نمی‌شود، بلکه حتی از راه‌های متعارفی که انسان‌های معمولی از آن به قطع می‌رسند نیز، قطع پیدا نمی‌کند.

۲ - در کتاب انوار الاصول

[ویرایش]

در کتاب « انوار الاصول » آمده است:
«و الوسواس و هو لا یقطع حین تحقق تلک الاسباب... اما الوسواس فاحکامه تشبه احکام القطّاع لان کل واحد منهما خارج عن حد الاعتدال، انما الفرق بینهما ان احدهما داخل فی جانب الافراط و الآخر فی جانب التفریط»
[۲] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۱، ص(۸۴-۸۳).


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص(۲۶۸-۲۶۷).    
۲. محمدی، علی، شرح رسائل، ج۱، ص(۸۴-۸۳).


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «وسواس».جعبه ابزار