• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موصل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمراد از موصل، ممکن است یکی از دو عنوان زیر باشد:
شهر موصل، شهری تاریخی و زیارتی در عراق
حدیث موصَل یا همان حدیث متصل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار