• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مهر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه مهر ممکن است در معانی زیر استعمال شده باشد:

مهر (به فتح میم)، یکی از حقوق ثابت شده زن، بر ذمه مرد، بر اثر ازدواج؛
مهر (به کسر میم)، هفتمین ماه سال شمسی و اولین ماه فصل پاییز؛
مهر (به ضم میم)، آلتی فلزی یا پلاستیکی با حکاکی اسم شخص یا بنگاهی روی آن؛


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار