• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

منتخب الاثر (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر نوشته آیت‌الله صافی گلپایگانی در موضوع امام دوازدهم است.کتاب، مشتمل بر ده فصل است و هر فصل دارای چند باب در موضوعات مختلفی چون نص بر دوازده امام، نص بر امام عصر، تاریخ زندگی و چگونگی ظهور آن حضرت.
سبک مؤلف چنین است که هر روایت را به طور کامل با سلسله اسناد و ذکر نام منبع در ابتدای روایت آورده است. روایات هر باب به تفکیک شماره گذاری شده و می‌توان مجموع روایات کتاب را شمارش کرد.
مؤلف در ابتدای کتاب خود، نام دهها منبع شیعی و سنی که از آنها بهره برده را آورده است هر چند در این میان از چند منبع خاص بیشتر بهره برده است.


منابع این کتاب عبارتند از مهمترین کتب روایی و تاریخی شیعه و اهل سنت که غالبا مشتمل بر منابع کهن و اصول اولیه است هر چند در مواردی هم به کتب متاخر و حتی معاصر ارجاع شده است. کمال الدین، غیبت نعمانی و غیبت شیخ طوسی، کفایة الاثر، صحاح اهل سنت از جمله این منابع‌اند.

۲.۱ - شیوه تحقق مؤلف

مؤلف در این کتاب قصد جمع آوری روایات مربوط به امام عصر را داشته و اظهار نظر یا سخنی از خود ارائه نمی‌کند. در پایان هر باب به بقیه روایات مربوط به آن باب در منابع دیگر یا ابواب دیگر کتاب حاضر اشاره می‌کند. تنها در مواردی در پاورقی نکاتی را ذکر کرده است.
کتاب منتخب الاثر قابل توجه نویسندگان بعدی قرار گرفته و به آن ارجاع داده و از آن استفاده کرده‌اند.


نرم افزار کتابخانه مهدویت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب مهدویت
جعبه ابزار