• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : معقول

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... معقول


  سایر عناوین مشابه :
 • معقول اولی
 • معقولات ثانیه منطقی
 • اتحاد عاقل و معقول
 • معنای معقول
 • استعاره محسوس به معقول
 • استعاره معقول به محسوس
 • استعاره معقول به معقول
 • تشبیه محسوس به معقول
 • تشبیه معقول به محسوس (علوم قرآنی)
 • تشبیه معقول به معقول
 • اتحاد عاقل به معقول‌ (کتاب)
 • عاقل و معقول
 • برهان بر معقول
 • رده:معقولات
جعبه ابزار