• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن علی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن علی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

امام باقر علیه‌السلام، امام پنجم از امامان‌ دوازده‌گانه ‌شیعه و یکی ‌از چهارده معصوم
امام جواد علیه‌السلام، امام نهم‌ از امامان‌ دوازده‌گانه ‌شیعه و یکی ‌از چهارده معصوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار