• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن اسماعیل کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر محمد بن اسماعیل کوفی، از راویان موثق شیعه و از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد (علیهم‌السّلام) بود که از امام رضا و امام جواد (علیهماالسلام) روایت کرده‌ است.
ابوجعفر محمد بن اسماعیل بن بزیع کوفی، از موالی منصور عباسی (خلافت ۱۳۶-۱۵۸ق) و در شمار وزرا و صحابی امام کاظم، امام رضا و امام جواد (علیهم‌السّلام) بود و از امام رضا و امام جواد (علیهماالسلام) و افرادی چون علی بن نعمان، منصور بن یونس، حماد بن عیسی، ظریف بن ناصح و یونس بن عبدالرحمان روایت نموده است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری، معاویة بن حکیم، علی بن ابراهیم، علی بن مهزیار، ابراهیم بن هاشم و محمد بن حسین از وی روایت کرده‌اند. رجال‌نویسان شیعه وی را از افراد موثق به‌شمار آورده‌اند. امام رضا (علیه‌السّلام) در مورد وی خطاب به گروهی فرمودند: دوست داشتم در بین شما شخصی مثل محمد بن اسماعیل بن بزیع وجود داشت. کتاب ثواب الحج و کتاب الحج اثر وی می‌باشد. به رغم اینکه نجاشی او را از وزرا قلمداد کرده، اما در منابع تاریخی اثری از وزارت او نیست، هر چند فردی به نام عمر بن بزیع ریاست دیوان زمام را داشته است.


 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۳۰.    
۲. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۳۶۰.    
۳. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۳۸۵.    
۴. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۴۰۵.    
۵. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۲۳۸.    
۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۶۹-۷۶.    
۷. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۶۵.    
۸. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۳۰-۳۳۱.    
۹. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۶، ص۳۹۱.    
۱۰. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص۵۴۳.    
۱۱. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۵۴.    
۱۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۵، ص۱۸.    
۱۳. شیخ طوسی، الفهرست، ص۱۳۹.    
۱۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۴، ص۱۹۷.    
۱۵. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۴، ص۳۹۹.    
۱۶. جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال، ج۲، ص۱۸۰.    
۱۷. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۶، ص۴۵۹.    
۱۸. عاملی، حسن بن زین‌الدین، تحریر الطاووسی، ص۵۲۴.    
۱۹. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۱۵۲.    
• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۳۳-۷۳۴، برگرفته از مقاله «محمد کوفی».


جعبه ابزار