• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مامقانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمامقانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالله مامقانی، از برجسته‌ترین دانشمندان شیعه در علوم متعدد خصوصاً در علم رجال
محمدحسن مامقانی، از بزرگان مراجع امامیه در اقطار اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار