• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لباس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «لباس» است.


۱ - معنی لباس

[ویرایش]

لباس، هر چه در پوشند، پوشيدنى، پوشاك، پوشش، بالاپوش، جامه و كسوت است.
[۱] لغت نامه، ج ۱۲، ص ۱۷۲۹۱، «لباس».

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «لباس» و «ثياب» و آنچه معناى لباس مى‌دهد، استفاده شده است.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

آفرینش لباس (قرآن)، احکام لباس (قرآن)، برهنگی از لباس (قرآن)، بهداشت لباس (قرآن)، پاکیزگی لباس (قرآن)، تشبیه به لباس (قرآن)، درآوردن لباس (قرآن)، فواید لباس (قرآن)، کوتاهی لباس (قرآن)، لباس آتشین (قرآن)، لباس آدم (قرآن)، لباس از آیات خدا (قرآن)، لباس بهشتیان (قرآن)، لباس تابستانی (قرآن)، لباس جنگ (قرآن)، لباس جهنمیان (قرآن)، لباس حوا (قرآن)، لباس در کنایه (قرآن)، لباس زمستانی (قرآن)، لباس زن (قرآن)، لباس زینت (قرآن)، لباس سبز (قرآن)، لباس فقیر (قرآن)، لباس کافران (قرآن)، لباس مجرمان (قرآن)، لباس محمد (قرآن)، لباس مؤمنان (قرآن)، لباس و کفاره (قرآن)، لباس یوسف (قرآن)، مواد لباس (قرآن)، نعمت لباس (قرآن)، نیاز به لباس (قرآن).

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه، ج ۱۲، ص ۱۷۲۹۱، «لباس».


۴ - منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۵، ص۱۲۲، برگرفته از مقاله «لباس».    


رده‌های این صفحه : لباس | موضوعات قرآنی




جعبه ابزار