• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قیامت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقیامت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قیامت، به معنای روز برانگیخته شدن‌
سوره قیامت، هفتاد و پنجمین سوره قرآن کریم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار