• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قهر خداوند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

در آیات قرآن کریم، خداوند متعال با اوصافی مانند: قاهر، قهار، ذوانتقام، شدیدالعقاب و شدیدالعتاب، وصف شده است.برخی صفات برای خداوند ذکر شده که نشان «قهر»، «قدرت»، «غضب» و خشم ذات مقدس ربوبی دارد، به عنوان نمونه:

۱.۱ - توصیف با وصف قاهر و قهار

دوبار در قرآن، خداوند با وصف قاهر و ۶ بار با وصف قهار یاد شده است و قهر غلبه همراه با خوار کردن است.

۱.۲ - توصیف با وصف دوانتقام

۴ بار در قرآن خداوند با عنوان «ذوانتقام» یاد شده است، انتقام در اصل لغت بمعنای کیفر دادن گنهکار است و مراد از ذوانتقام بودن خداوند همین است و پر واضح است که مجازات گناهکاران گردن‌کش و ستمگر نه تنها کار پسندیده‌ای است بلکه صرف نظر کردن از آن، مخالف عدالت و حکمت است.

۱.۳ - توصیف با وصف شدیدالعقاب

۱۴ بار در قرآن خداوند متعال با وصف «شدید العقاب» یاد شده است، یکبار خداوند با وصف «ذوعقاب» یاد شده است.

۱.۴ - توصیف با وصف شدیدالعتاب

یکبار خداوند با وصف «شدید العتاب» یاد شده است.

۱.۵ - توصیف به وصف سریع‌العقاب

دوبار در قرآن «سریع العقاب» اسم ذات مقدس ربوبی قرار گرفته است.
جمع بین این دو نوع صفت همان می‌شود که در دعای افتتاح آمده است: «وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمة و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمة»؛ و یقین دارم که حضرتت در جای عفو و رحمت مهربان‌ترین مهربانان هستی و آنجا که جای عقاب و مجازات باشد شدیدترین عقاب کنندگانی.
این وصف بی تردید خداوند است.


امامان ما نیز بیشترین سهم را از این وصف ذات مقدس ربوبی تحصیل کرده جای مهر، دنیای مهر و محبت‌اند و جای خشم و غضب، کانون آن هستند و در هر دو قرب خدای را می‌بینند.


۱. آل عمران/سوره۳، آیه۴.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۹۵.    
۳. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۴۷.    
۴. زمر/سوره۳۹، آیه۳۷.    
۵. فصلت/سوره۴۱، آیه۴۳.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۱۶۵.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۱۶۵.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۷.    دانشنامه کلام و عقاید، برگرفته از مقاله «قهر خداوند».    


رده‌های این صفحه : خدا شناسی | صفات الهی | کلام اسلامی
جعبه ابزار