• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قدرت (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قدرت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

صفت قدرت (کلام)، یکی از صفات الهی
قدرت (اصول)، یکی از اصطلاحات علم اصول به معنای توانایی انجام یا ترک فعل از روی اراده و اختیار
قدرت (فقه سیاسی)، به معنای قدرت و فساد مترتب بر آن و تلاش برای مهار و تجدید آن از نگاه فقه سیاسی شیعه
قدرت (مدیریت)، یکی از اصطلاحات علم مدیریت به معنای ظرفیت یا توانایی بالقوه و تغییر دیگران
قدر - به سکون دال (مفردات‌قرآن)، از واژگان قرآن کریم به معنای قدرت


رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار