• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فضله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففضله، سرگین جانوران ، بویژه پرندگان می باشد.فضله، سرگین جانوران بویژه پرندگان را گویند.
[۱] فرهنگ بزرگ سخناحکام آن در باب طهارت آمده است.


فضله حیوان حلال گوشت ؛ اعم از پرنده و غیر پرنده پاک است. فضله حیوان حرام گوشت دارای خون جهنده ، حتی به قول مشهور ، پرنده حرام گوشت ، نجس است .
[۴] فقه الشیعة، ج۲، ص۲۸۷

به قول مشهور، فضله حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد پاک است. .


۱. فرهنگ بزرگ سخن
۲. ذکری الشیعة، ج۱، ص۱۱۷؛    
۳. جواهر الکلام، ج۵، ص۲۸۸    
۴. فقه الشیعة، ج۲، ص۲۸۷
۵. جواهر الکلام، ج۵، ص۲۸۵.    
۶. موسوعة الخوئی، ج۲، ص۳۸۷    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۹۶، برگرفته از مقاله «فضله».    جعبه ابزار