• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عول (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عول ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

عول (مفردات‌قرآن)، یکی از مفردات به کار رفته در قرآن کریم به معنای جور و ميل از حق
عول (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای افزونی سهام وارثان از ترکه
عول (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای بیشتر بودن مجموع سهام وارثان از مجموع ترکه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار