• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صدوق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صدوق ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اعلام و اشخاص
ابن‌بابویه محمد بن علی قمی، مشهور به صدوق و شیخ صدوق، محدث‌ و فقیه‌ بزرگ‌ شیعه امامیه‌

معانی
صدوق (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راویرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار