• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صالحان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا بر آیات قرآن، صالحان مؤمنانی هستند که دارای عمل صالح می‌باشند.صلاح، ضدّ فساد؛ به معناى نيكى كردن و نيكوكار گشتن‌
[۲] فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۲۱۵۸، «صلاح».
است و صالح كسى است كه انجام دهنده‌ صلاح و ملازم و متمسك به آن باشد. برخى گفته‌اند:
صالحان كسانى‌اند كه در علم و ايمانشان به خدا و آنچه از نزد خدا آمده و نيز در صداقت، شهادت و توبه آنان خللى وارد نشده باشد و تمام عمر خود را در طاعت خدا و اموالشان را در راه رضاى او صرف نمايند.
[۴] آلوسی، شهاب الدین، روح المعانى، ج ۴، ص ۱۱۴.
به اين نكته بايد توجه داشت كه صالح بودن و در زمره آنان قرار داشتن غير از انجام دادن عمل صالح است. در آيه ۹ سوره عنكبوت مى‌خوانيم: «والّذين ءامنوا وعملوا الصَّلحت لندخلنّهم فى الصَّلحين.»
معلوم مى‌شود صالحان از مؤمنانِ داراى عمل صالح، مقامى والاتر دارند. مقام صالحان، چنان ارجمند است كه خداوند در قرآن كريم، پيامبرانى چون ابراهیم، اسحاق، یعقوب، لوط ، اسماعیل، ادریس و ذوالکفل عليهمالسلام را از صالحان دانسته است.
[۹] به مقاله مصادیق صالحان (قرآن) رجوع شود.

بنابراين آيات بسيارى كه با تعبير «آمنوا و عملوا الصالحات» و مشابه آن در قرآن آمده در مقالات ایمان (قرآن) و عمل صالح (قرآن) به آن پرداخته شده است. نيز به اين نكته هم بايد توجه داشت كه صالحان داراى مراتب‌اند؛ به اين معنا كه شامل انبیا و غير ايشان مى‌شود.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «صالح»، «صالحين» و عبارت‌ «من صلح» استفاده شده است.


آمرزش صالحان (قرآن)، ازدواج صالحان (قرآن)، امداد به صالحان (قرآن)، امداد صالحان (قرآن)، امر به معروف صالحان (قرآن)، ایمان صالحان (قرآن)، برادران یوسف و صالحان (قرآن)، برتری صالحان (قرآن)، بردگان صالح (قرآن)، بشارت به صالحان (قرآن)، پاداش صالحان (قرآن)، پدران صالح (قرآن)، پدر صالح (قرآن)، پیروزی صالحان (قرآن)، پیشتازی صالحان (قرآن)، تفضل به صالحان (قرآن)، تلاوت صالحان (قرآن)، توبه صالحان (قرآن)، حاکمیت صالحان (قرآن)، حاملان عرش خدا و صالحان (قرآن)، حلم صالحان (قرآن)، خویشاوندی با صالحان (قرآن)، خیانت به صالحان (قرآن)، دعا برای صالحان (قرآن)، رحمت خدا و صالحان (قرآن)، رستگاری صالحان (قرآن)، سجده صالحان (قرآن)، سلام بر صالحان (قرآن)، شب‌زنده‌داری صالحان (قرآن)، صالحان اهل کتاب (قرآن)، صالحان بنی‌اسرائیل (قرآن)، صالحان جن (قرآن)، صالحان در آخرت (قرآن)، صالحان در بهشت (قرآن)، صالحان در بینش ابراهیم (قرآن)، صالحان در بینش سلیمان (قرآن)، صالحان در بینش مسیحیان (قرآن)، صالحان در بینش یوسف (قرآن)، صالحان در تورات (قرآن)، صالحان در زبور (قرآن)، صالحان در قرآن (قرآن)، صالحان در قیامت (قرآن)، صالحان در کتاب‌های آسمانی (قرآن)، صالحان نیازمند (قرآن)، صالحان و ترک اولی (قرآن)، صالحان و ملائکه (قرآن)، صالحان و ولایت خدا (قرآن)، صبر صالحان (قرآن)، فرزندان صالحان (قرآن)، فرزند صالح (قرآن)، فضایل صالحان (قرآن)، قیام صالحان (قرآن)، لغزش صالحان (قرآن)، مدارای صالحان (قرآن)، مصادیق صالحان (قرآن)، مصونیت صالحان (قرآن)، مقام صالحان (قرآن)، مقاومت صالحان (قرآن)، منافع صالحان (قرآن)، نجات صالحان (قرآن)، نسل صالح (قرآن)، نشانه‌های صالحان (قرآن)، نعمت خدا به صالحان (قرآن)، نهی از منکر صالحان (قرآن)، نیک‌فرجامی صالحان (قرآن)، وراثت صالحان (قرآن)، همسران صالح (قرآن)، همسران صالحان (قرآن)، هم‌نشینی با صالحان (قرآن)،


۱. ابن منظور، محمد بنمکرم، لسان العرب، ج ۲، ص ۵۱۶، «صلاح».    
۲. فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۲۱۵۸، «صلاح».
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۱۱.    
۴. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانى، ج ۴، ص ۱۱۴.
۵. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۹.    
۶. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۲.    
۷. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۵.    
۸. انبیاء/سوره۲۱، آیات۸۵ - ۸۶.    
۹. به مقاله مصادیق صالحان (قرآن) رجوع شود.مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۸، ص۲۰۸، برگرفته از مقاله «صالحان».    


رده‌های این صفحه : صالحان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار