• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستانی‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستانی‌ ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن عبدالکریم شهرستانی‌، از مفسران برجسته قرن پنجم و ششم هجری (۴۷۹- ۵۴۸)
سیدمحمدمهدی شهرستانی، عالمی نامدار و از بزرگان علمای امامیه در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدحسین مرعشی شهرستانی، علامه بزرگ و از علمای بزرگ شیعه و از سادات حسینی مرعشی
سیدمحمدعلی هبةالدین شهرستانی، از علما، متفکران و دانشمندان اصلاح طلب و مجاهد شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
محمدباقر بن محمدحسین شهرستانی اصفهانی، از علماء و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
میرمحمدباقر بن ابوالفتوح موسوی شهرستانی اصفهانی، از علماء افاضل و خوشنویسان ماهر اصفهان
محمدتقی بن محمدحسین شهرستانی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کُتُب در قرن یازدهم هجری
محمدجعفر بن محمدحسین موسوی شهرستانی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار