• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیدعباس بن سیدمحمد طباطبایی فشارکی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعباس بن سیدمحمد طباطبایی فشارکی اصفهانی، از علما و فقهای معاصر بوده است.سیّدعباس بن سیّدمحمّد طباطبایی فشارکی، عالم فاضل و فقیه محقّق معاصر. پدرش از اعاظم فقهاء و دانشمندان عصر خود بود.


صاحب عنوان در نجف اشرف متولّد شده و پس از تحصیل دروس مقدماتی و سطح در درس آیات عظام آقا ضیاء عراقی و میرزاحسین نائینی حاضر شد.


او پس از مهاجرت به ایران در تهران ساکن شد و صبیه عالم ربانی میرزامحمّدحسن آشتیانی را به همسری خود برگزید. سال‌ها در مدرسه مروی تهران تدریس می‌نمود و به «جناب آقازاده» معروف بود.


وی سرانجام در اوّل ربیع‌الاوّل ۱۴۰۰ق در تهران وفات یافت.
[۱] انصاری قمی، ناصرالدین، اختران فقاهت، ج۱، ص۲۸۳.۱. انصاری قمی، ناصرالدین، اختران فقاهت، ج۱، ص۲۸۳.مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۷۱.    


جعبه ابزار