• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنن ابی داود سجستانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ابوداود سلیمان بن اشعث ازدی سجستانی


۱ - معرفی کتاب

[ویرایش]

ابو داود دارای آثار مختلف علمی ؛ از جمله کتاب المسائل است که در آن به پرسش های احمد بن حنبل پاسخ گفته است. ابو داود به دنبال آن بود تا احادیثی را گرد آورد که برای استدلال فقهاء به کار می آمد و احکام از آنها استنباط می شد، بر این اساس کتاب سنن خود را فراهم آورد. ابوبکر بن داسه یکی از راویان سنن از ابو داود این سخن را نقل کرده است: از روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پانصد هزار روایت نگاشتم و از میان آنها ۴۸۰۰ حدیث انتخاب کردم و روایات صحیح و نزدیک به صحیح را در آن آوردم
[۱] سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۰۹ ؛ البدایه و النهایه، ج ۱۱، ص ۶۴.
. او کتاب خود را پس از نگارش به رؤیت احمد بن حنبل رسانده و او کتابش را مورد تأیید قرار داد
[۲] سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۰۹.
.
بدین خاطر کتاب سنن ابو داود از اعتباز زیادی برخوردار بوده و پس از صحیح بخاری و صحیح مسلم در مرتبه سوم قرار دارد.
خطابی می گوید: در علم حدیث بسان سنن ابو داود نگاشته نشده است
[۳] به نقل از علم حدیث، ص ۴۱.
.

۲ - راویان سنن ابی داود

[ویرایش]

مشهورترین راویان سنن عبارتند از:
ابوسعید بن اعرابی
ابو علی لؤلؤی
ابوبکر بن داسه

۳ - وضعیت نشر

[ویرایش]

کتاب سنن بنا به روایت ابو علی لؤلؤی انتشار یافته است
[۴] تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۸.
شمار روایات سنن ابوداود بر اساس چاپ دارالسلام ۵۲۷۴ روایت است.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۰۹ ؛ البدایه و النهایه، ج ۱۱، ص ۶۴.
۲. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۰۹.
۳. به نقل از علم حدیث، ص ۴۱.
۴. تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۸.


۵ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار