• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 747 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۷۴۷ هجری قمری، چهل و هفتمین سال از قرن ۸ قمری و مصادف با سال ۷۲۵ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: خلع حاکم دولت ممالیک مصر شعبان قلاوونی و کشته شدن وی در زندان و به حکومت رسیدن برادرش، درگذشت حاکم تونس و جانشینی ابوحفص عمر ثانی، ازدواج دومین پادشاه عثمانی با تئودورا دختر یوحنّا کانتا کوزنوس، گسترش قلمرو دولت عثمانی، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر همچون: فاطمه بنت عزّ و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]
- خلع شعبان قلاونی و کشته شدن وی در زندان و به حکومت رسیدن برادرش حاجی (اول) بن ناصر محمد بن قلاوون و ملقب شدن وی به ملک مظفر سیف الدین.
- درگذشت ابویحیی ابوبکر متوکل و جانشینی ابوحفص عمر (ثانی).
- ارخان اول، دومین پادشاه عثمانی، با تئودورا دختر یوحنّا کانتا کوزنوس، پادشاه تراکیا ازدواج کرد و این برای تحکیم روابط میان دو پادشاه بود. چون سلطان عثمانی، او را در برابر دشمنانش در سال ۱۳۴۴م / ۷۴۵ق یاری داده بود.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]
- رسیدن سپاه عثمانی به تراکیا (Therace) و چیره شدن بر چندین شهر در تراکیای شرقی.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
- فاطمه بنت عزّ.
- شعبان قلاوونی.

۴ - منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۳، ص۴۸۴.

جعبه ابزار