• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 743 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۷۴۳ هجری قمری، چهل و سومین سال از قرن ۸ قمری و مصادف با سال ۷۲۱ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: برکناری کچک بن محمد قلاوون و به حکومت رسیدن برادرش در مصر، جنگ میان قشتاله و بنی مرین، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر همچون: ابن دهان طبیب و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]
- برکناری کچک پسر ملک ناصر محمد بن قلاوون و به حکومت رسیدن برادرش احمد و ملقب شدنش به ناصر شهاب الدین. پس از مدتی وی نیز خلع شد و برادرش اسماعیل بر مسند امارت نشست و ملقب به ملک صالح عمادالدین شد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]
- پیروزی پادشاه قشتاله بر بنی مرین و ضعف آنان به او فرصت داد تا به جنگ‌های خود بر سرزمین های مرینیان ادامه دهد و بر قلعه بنی سعید از توابع غرناطه چیره شد. این کار او باعث شد پادشاه مرینیان علی بن عثمان مرینی در صدد انتقام برآید؛ ازاین رو ناوگان‌های خود را به دریای زقاق (تنگه جبل طارق) بفرستد و در یک نبرد دریایی با ناوگان قشتالی درگیر شد که به شکست سپاه مرینیان و از هم پاشیده شدن ناوگان آنان منجر شد.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
- ابن دهان طبیب.
- زواوی.
- زیلعی.
- واثق باللّه مصری.

۴ - منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۳، ص۴۸۰.

جعبه ابزار