• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 64 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۶۴ هجری قمری، شصت و چهارمین سال از قرن ۱ قمری مصادف با سال ۶۲ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: واقعه تهوده، مرگ یزید بن معاویه و جانشینی پسرش معاویه دوم و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوالمهاجر دینار و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• مرگ یزید بن معاویه و جانشینی پسرش معاویه دوم.
• درگذشت مسلم بن عقبه و گماشته شدن حصین بن نمیر برای جنگ با عبدالله بن زبیر.
• خوارج به ابن زبیر پیوسته و در کنار او به جنگ پرداختند و پس از این که اطلاع یافتند ابن زبیر با نظر خوارج در مورد خلفای راشدین مخالف است، از او جدا شدند.
معاویه دوم پس از گذشت شش ماه از خلافتش، کناره‌گیری کرد و طولی نکشید که از دنیا رفت.
ضحاک بن قیس فهری، بزرگ قیسیان پس از درگذشت معاویه دوم، امارت دمشق را در دست گرفت.
• عرب‌های یمانی، از جمله قبیله کلب، مروان بن حکم را نامزد خلافت کردند، اما ضحاک بن قیس فهری، عبدالله بن زبیر را برای احراز این مقام در نظر گرفت.
عبیدالله بن زیاد، امیر عراق، چشم طمع به خلافت دوخته و در پی رسیدن به آن بود و مردم بصره نیز با او بیعت کردند، اما بعداً از وی رو گرداندند. لذا عبیدالله مخفیانه از بصره خارج شده و رهسپار شام گردید و به مروان بن حکم پیوست.
کعبه پس از آتش‌سوزی، به دست عبدالله بن زبیر، بازسازی شد.
• طاعون، بصره را فرا گرفت.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• جنگ میان بنی‌امیه و عبدالله بن زبیر: حصین بن نمیر به جانشینی مسلم بن عقبه، انتخاب شد و عبدالله بن زبیر را در مکه محاصره کرد و سپس، کعبه را با منجنیق هدف قرار داد و به آتش کشید. اما بعد از درگذشت خلیفه (معاویه دوم) به او دستور داده شد به دمشق بازگردد.
خوارج پس از آن‌که از عبدالله بن زبیر جدا شدند، به رهبری پیشوایشان، نافع بن ازرق، علیه او شوریدند.
• بربر (واقعه تهوده): کسیله بربری، پس از توهینی که از عقبة بن نافع دید، از او روی گردانید، همراه با یاران خویش به رومیان پیوست و به عقبة بن نافع و ابوالمهاجر دینار در «تهوده» نزدیک واحه «بسکره» کنونی (جنوب کوه‌های اوراس) در الجزایر، حمله برد که در نتیجه، عقبه و ابوالمهاجر در آن واقعه به شهادت رسیدند و در همان‌جا در واحه‌ای به نام واحه «سیدی عقبه» به خاک سپرده شدند. به دنبال آن، کسیله شهر قیروان را تصرف کرد و سپاهیان عرب به فرماندهی زهیر بلوی به «برقه» عقب‌نشینی کردند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
ابوالمهاجر دینار.
ضحاک فهری.
عقبة بن نافع.
مسلم بن عقبه مری.
مسوّر بن مخرمه.
مصعب زهری.
معاویة بن یزید.
ولید بن عتبه.
یزید بن معاویه.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۱۳.

جعبه ابزار