• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 257 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۲۵۷ هجری قمری، پنجاه و هفتمین سال از قرن ۳ قمری و مصادف با سال ۲۴۹ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: تقسیم قلمرو حکومت توسط المعتمدعلی الله بین فرزند و برادرش الموفق بالله، کشته شدن غافل‌گیرانه محمد بن خفاجه در سیسیل، حمله زنگیان به بصره و کشتن مردم نمازگزار، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون عباس بن فرج ریاشی و ....


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• خلیفه عباسی، المعتمدعلی الله فرزندش جعفر را به ولایت‌عهدی برمی‌گزیند و به او لقب المفوض الی الله می‌دهد و به برادر خود ابواحمد الی الله ولی‌عهد بعد از فرزندش می‌کند، و قلمرو خلافت را میان آن دو تقسیم می‌کند؛ به‌برادرش الموفق علاوه بر مشرق، بغداد، بصره، عراق، حجاز، یمن و فارس تا سند و سیستان را می‌دهد. و مغرب، شام، ناحیه جزیره و ارمنستان را به فرزندش می‌دهد. در این‌باره، سَنَدی می‌نویسد و آن را در کعبه نگه می‌دارد.
دمشق: امیر شام، اماجورِ ترک، امیر نعمان بن عامر ارسلانی را به امارت بیروت، صیدا و مناطق کوهستانی اطراف آن‌دو می‌گمارد.
• سیسیل: امیر سیسیل، محمد بن خفاجه، غافل‌گیرانه کشته، و احمد بن یعقوب به‌جای او گماشته می‌شود.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• قیام زنگیان: زنگیان همراه قبایل بادیه نشین که به آنان پیوسته‌اند، روز جمعه ضمن حمله به بصره، بر مردم نمازگزار یورش برده، آنان را از دم تیغ می‌گذرانند و شهر را غارت کرده، به هرعالمی که دست می‌یافتند، او را می‌کشند؛ که از جمله آنان، امام ریاشی است.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

ابن عبدالحکم
• ریاشی
سلیمان تاجر
فضل عبدیه
• محمد بن خفاجه.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۸۸.


جعبه ابزار