• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 254 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۲۵۴ هجری قمری، پنجاه و چهارمین سال از قرن ۳ قمری و مصادف با سال ۲۴۶ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: شهادت امام هادی (علیه‌السّلام)، سرکشی بغای شرابی بر ضد معتز عباسی و کشتن وی به فرمان خلیفه، بنیان‌گذاری سلسله طولونیان توسط احمد بن طولون در مصر، تأسیس سلسله صفاریان توسط یعقوب بن لیث صفاری، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون مزاحم بن خاقان و ....


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• بغای شرابی برخلیفه معتز سرکشی می‌کند؛ معتز فرمان می‌دهد اموال او را مصادره کنند و خودش را بکشند. او را می‌کشند و سرش را در سامرا و سپس در بغداد می‌آویزند و جسدش را می‌سوزانند.
• مصر: مزاحم بن خاقان، امیر مصر می‌میرد و فرزندش احمد جای او را می‌گیرد و پس از دو ماه او نیز می‌میرد.
ارخوز بن اولغ طرخان، سردار ترک امیر مصر می‌شود و پس از پنج ماه از مقام خود برکنار می‌شود و بایکباک، حاجب خلیفه امیر مصر می‌شود. او نیز ناپسری خود، احمد بن طولون را به‌نمایندگی خود در مصر می‌گمارد.
احمد سلسله طولونیان را در مصر بنیان می‌گذارد که تا سال ۲۹۲ق ادامه می‌یابد.
• حلب: محمد بن ابوساج به‌نمایندگی از صالح بن وصیف امیر حلب می‌شود.
• یعقوب بن لیث صفاری قدرت خود را در سیستان گسترانیده، با خوارج نبرد می‌کند، ریشه راهزنی و غارت را در آن‌جا می‌خشکاند، امنیت را به آن ناحیه بازمی‌گرداند و با ارسال هدایا برای خلیفه و اظهار اطاعت به او، نظر خلیفه را به‌خود جلب می‌کند؛ خلیفه نیز او را امیر سیستان می‌کند و ناحیه کرمان را به تیول او درمی‌آورد. یعقوب سلسله صفاریان را بنیان می‌گذارد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

•‌ اندلس: اهالی «مارده» به رهبری مولّد عبدالرحمان بن مروان بن یونس معروف به ابن جلیقی ضد امیر‌ اندلس، محمد بن عبدالرحمان قیام می‌کنند. امیر‌ اندلس قیام را سرکوب، باروهای مارده را ویران و اهالی آن شهر را به قرطبه منتقل می‌کند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

• امام هادی (علیه‌السّلام)
• بغای شرابی
• مزاحم بن خاقان

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۷۸-۷۹.


جعبه ابزار