• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رجز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، رجز (اصطلاحات نظامی) را ببینید.

به نوعی از شعر که با وزن خاصی که عموما در جنگ و مقام تفاخر و...سروده می شود رَجَز گویند.


۱ - تلفظ وازه

[ویرایش]

این واژه به فتح راء و جیم و سکون راء خوانده می شود.( رَجَز)

۲ - معنای لغوی رَجَز

[ویرایش]

رَجَز نوعى شعر است.

۳ - اصطلاح رجز در شعر

[ویرایش]

رَجَز از نوزده بحر شعر است که وزنش وزن شش مستفعلن مى‌باشد؛ لیکن مراد از آن در این جا شعرى است که جنگجویان در میدان نبرد، در مقام بیان فخر و شرافت خود و اظهار شجاعت و برترى نسبت به دشمن مى‌خواندند.

۴ - ابواب فقهی که از رَجَز بحث شده

[ویرایش]

عنوان یاد شده در باب تجارت و سبق و رمایه به کار رفته است.

۵ - احکام رَجَز

[ویرایش]


۵.۱ - رَجَز در جنگ


خواندن رَجَز جهت برانگیختن روح حماسی و تهییج بر جنگ جایز است و از مصادیق غنا به شمار نمى ‌رود.

۵.۲ - رَجَز دز مسابقه


به تصریح برخى، در مسابقه، سخن گفتن به کلامى که خشم رقیب را بر مى‌انگیزد، مانند رَجَز خواندن، ممنوع است.
[۲] تحریر الأحکام ج۳، ص۱۸۲.رجز۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المکاسب المحرمة (امام خمینی) ج۱، ص۳۴۶.    
۲. تحریر الأحکام ج۳، ص۱۸۲.رجز


۷ - منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۴.رده‌های این صفحه : جهاد | شعر | فقه
جعبه ابزار