• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

درد (به فتح دال)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: درد (ابهام‌زدایی).
مقالات مرتبط: تعب.

دَرد، نوعی واکنش بدن در مقابل صدمات وارده می‌باشد. عنوان یاد شده به مناسبت در باب قسم و حدود به کار رفته است.


۱ - معنای درد

[ویرایش]

احساس ناراحتى از آسیب در بدن است.

۲ - احکام درد

[ویرایش]


۲.۱ - احکام درد در باب قسم


مولایى که قسم خورده برده‌اش را جهت تأدیب بزند، مسمّاى زدن کفایت مى‌کند؛ لیکن در اینکه باید زدن درد آور باشد یا نه، اختلاف است.

۲.۲ - احکام درد در باب حدود


شرط تحقق حد و تعزیر با تازیانه، احساس درد از سوى بزهکار است؛ از این رو، بنابه تصریح برخى پوشیدن لباس زیاد یا ضخیم که موجب عدم احساس یا کاهش درد گردد، جایز نیست.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵،ص۳۲۳-۳۲۵.    
۲. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۲۷۱-۲۷۲.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱،ص۳۵۹.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۹۶.    


رده‌های این صفحه : حدود | فقه
جعبه ابزار