• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دائن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدائن به معنای وام دهنده، وام گیرنده و وام خواه است.


۱ - منظور از دائن

[ویرایش]

بطوری که از لسان العرب و المصباح المنیر و الصحاح استفاده می شود واژه «دان یدین» هم به معنای وام دادن و هم به معنای وام گرفتن و وام خواستن است.
در صورت اول «دائن» که اسم فاعل می باشد به معنای وام دهنده یا طلب‌کار و در صورت دوم به معنای وام گیرنده و یا بدهکار و در صورت سوم به معنای وام خواه است.
[۲] المصباح المنیر، ج۱، ص۱۲۷.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ماده «دین»، ج۱۳، ص۱۶۷.    
۲. المصباح المنیر، ج۱، ص۱۲۷.
۳. الصحاح، ج۵، ص۲۱۱۸.    


۳ - منبع

[ویرایش]
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۹۹.


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار