• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خلق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خلق (سیرت)، خُلُق (به ضم خاء) یا خُلْق، جمع اخلاق به‌معنای صورت باطنی انسان
خلق (مفردات‌قرآن)، (به فتح خاء)، از واژگان قرآن کریم به معنای آفریدن و آفریده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار