• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکومت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حکومت ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

حکومت (اصول)، از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه، به معنای توسعه یا تضییق تعبدی دلیل محکوم، توسط دلیل حاکم
حکومت (علوم سیاسی)، به معنای فرمانروایی کردن بر یک شهر یا کشور و اداره کردن شئون اجتماعی و سیاسی مردم؛


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار