• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسب حال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسب حال یا زندگی‌نامه‌ی خود‌نوشت، یا اتوبیوگرافی "Auto Biography" گونه‌ای زندگی‌نامه و شاخه‌ای از آن است که دربر دارنده‌ی تاریخ زندگانی یا دوره‌ای از زندگی شخص به قلم خود اوست.حسب حال یا زندگی‌نامه‌ی خود‌نوشت، یا اتوبیوگرافی "Auto Biography" گونه‌ای زندگی‌نامه و شاخه‌ای از آن است که دربر دارنده‌ی تاریخ زندگانی یا دوره‌ای از زندگی شخص به قلم خود اوست. زندگی‌نامه خودنوشت در شمار ادبیات اعترافی است. البته با اندکی مسامحه می‌توان خاطره‌نویسی و یادداشت‌های روزانه‌ی شخص را نیز نوعی زندگی‌نامه‌ی خود نوشت برشمرد.
[۱] انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، منصور؛ تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۸۳.


اتوبیوگرافی با زندگی‌نامه، یا شرح حال و ترجمه‌ی احوال، خاطرات و یادداشت‌های روزانه، نامه‌ها و وقایع‌نامه‌ها پیوستگی نزدیکی دارد. خود‌ زندگی‌نامه اغلب از حوادث مهم و قابل توجه زندگی گذشته‌ی نویسنده صحبت می‌کند و معمولا دوره‌ای طولانی از زندگی او را دربر می‌گیرد.
[۲] انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، منصور؛ تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۸۴.اتوبیوگرافی‌ها بسته به نویسنده‌ی آنها تفاوت‌هایی با هم دارند؛ مثلا ممکن است نویسنده‌ای بیشتر به ذکر وقایع و مشاهدات خود بپردازد و یا به شرح احوال و تجارب و عوالمِ خویش و نیز بسته به این‌که وی از چه طبقه‌ای است نظرگاه و علاقه‌اش چیست، کیفیت و اهمیت این یادداشت‌ها متفاوت می‌شود. گاه خاطره‌نویس در نمایش حوادث حیات و حتی افکار و احوال درونی خویش صداقتی به خرج می‌دهد و به عبارتی دیگر تصویری از خود عرضه می‌دارد و اثر او اعتراف‌گونه‌ای است؛ مانند اعترافات سنت آگوستین و اعترافات «ژان ژاک رسو» نویسنده و منتقد فرانسوی.
[۳] انواع ادبی، رزمجو، حسین؛ مشهد، آستان قدس، ۱۳۷۴، چاپ سوم، ص۲۰۹.


نخستین کسی که آگاهانه به زندگی‌نامه خویش پرداخته، «ایسوکراتس» خطیب یونانی (۴۳۶-۳۳۸‌ ق.م) با "کتاب دفاعیات" (۳۵۳ ق.م) بوده است. بسیاری، او را که از شاگردان سقراط بوده، بزرگترین معلم تاریخ یونان می‌دانند. از دیگر زندگی‌نامه‌های خود‌نوشت مهمی که از دوره‌ی باستان بازمانده است، می‌توان به نامه‌های «سیسرون» و نامه‌های «سقراط» اشاره کرد. با این همه به اعتقاد بسیاری از منتقدان نخستین زندگی‌نامه‌ی خودنوشت با ارزش، «اعترافات اگوستین قدیس (۳۵۴-۴۳۰ م) است.»
[۴] دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۳.
که گزارش بسیار شخصی از تجربه‌ی روحی و نمونه‌ی خارق‌العاده‌ای از تحلیل عمیق روان‌شناختی خویشتن است، از آن نوع که فقط در دوران مدرن متداول شد.
[۵] فرهنگ ادبیات و نقد، کادن، جی ای؛ ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، تهران، شادگان، ۱۳۸۰، ذیل اتوبیوگرافی، ص۴۳.با فرا رسیدن دوره‌ی رنسانس، دگرگونی‌هایی در عرصه‌ی زندگی‌نامه‌نویسی پدید آمد. اصول نوین حسب حال‌نویسی در همین دوره و در پی پیدایش اومانیسم شکل گرفت و در نتیجه دقت و صداقت به مثابه خاصه‌های بنیادین زندگی‌نامه‌ی خود‌نوشت رخ نمودند. از بهترین اتوبیوگرافی‌های دوره‌ی رنسانس می‌توان از «زندگی جدید دانته آلیگیری» شاعر ایتالیایی (۱۳۰۴-۱۳۷۴ م) یاد کرد.
[۶] دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.
به نظر می‌رسد که اومانیسم (انسان‌مداری) در عصر رنسانس مردم را به کنکاش ژرف و وسیع در خود و تحلیل خویشتن وا داشته بود. از اویل قرن ۱۷ نوشتن یادداشت روزانه و جمع‌آوری خاطرات، بیش از پیش رواج یافت و داستان‌های اتوبیوگرافیک کمابیش سریع متداول شد. در قرن ۱۸ ارتباطی بین اتوبیوگرافی و نوعی رمان نسبتا جدید احساس می‌شود. مثلا "رابینسون کروزوئه" (۱۷۱۹) اثر «دفو» را نوعی داستان اتوبیوگرافیک می‌دانند. از این دوره به بعد داستان سخت با اتوبیوگرافی درهم آمیخته است و تعداد زیادی از آن در پنجاه سال آخر قرن به سبب پیدایش و توسعه‌ی قابل توجه شیوه‌ی جریان سیال ذهن به نگارش درآمد.
[۷] فرهنگ ادبیات و نقد، کادن، جی ای؛ ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، تهران، شادگان، ۱۳۸۰، ذیل اتوبیوگرافی، ص۴۵.
در سده‌ی نوزدهم نیز انبوهی از زندگی‌نامه‌های خودنوشت سر برآوردند که از میان آنها «شعر حقیقت» از «گوته» شاعر و نویسنده‌ی آلمانی (۱۷۴۹-۱۸۳۲ م) و زندگانی و مکاتبات داروین بسیار حائز اهمیت هستند. در سده‌ی بیستم میلادی، اتوبیوگرافی به شیوه‌ها و شگردهای گوناگونی همچون روایی و گزارشی پدید آمدند. پس از سال‌های [[|جنگ جهانی دوم]]، تقریبا همه‌ی چهره‌های برجسته سیاسی- اجتماعی نوشتن زندگی‌نامه‌های خود را آغاز کردند که برآیند چنین حرکتی، پدید آمدن شمار فراوانی از انواع گوناگون زندگی‌نامه‌های خودنوشت بوده است.
[۸] دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.سابقه‌ی پرداختن به حسب حال یا اتوبیوگرافی در زبان فارسی چندان طولانی نیست و دست بالا به دوره‌ی قاجار می‌رسد. اصولا این نوع نویسندگی در ایران بسیار دیرتر از گونه‌های دیگر زندگی‌نامه‌نویسی پا گرفت. نخست به دلیل اختناق و جوّ وحشت و هراس، دوم به سبب فروتنی اندیشمندان ایرانی که چندان علاقه‌ای به پرداختن به خود نداشتند.
[۹] دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.
با این حال قدیمی‌ترین اتوبیوگرافی در ایران، اتوبیوگرافی ابوعلی سینا است که آن‌را بر شاگردان خود املاء کرده است و همچنین «المنتقد من‌الضلال» از «امام محمد غزالی»که اعتراف‌گونه است.
[۱۰] انواع ادبی، شمیسا، سیروس؛ تهران، فردوس، ۱۳۸۱، چاپ نهم، ص۲۸۲.
زندگی‌نامه‌های خودنوشتی که از دوره‌ی قاجار به جا مانده، از نثری ساده و زودفهم و بی‌پیرایه برخوردار است. در آن سال‌ها، زندگی‌نامه‌های خودنوشت بیشتر در قلمرو ادبیات سیاسی به کار گرفته می‌شدند. فهرست مفصل خاطرات سیاسی رجال در سنجش با نوشته‌های اندک و انگشت‌شمار ادیبان گواه این مدعا است؛ مانند خاطرات و اسناد علی‌خان‌ ظهیرالدوله، خاطرات سیاسی میرزا علی‌خان امین‌الدوله، "شرح زندگانی من" از عبدالله مستوفی و "زندگانی من" از احمد کسروی.


از آغاز دوره‌ی جدید در تاریخ و ادب ایران (پس از شهریور ۱۳۲۰ش) پرداختن به این نوع نوشته سیر تکوینی خود را طی کرد و نوشته‌های ارزشمندی در این زمینه به وجود آمد. مانند «یادداشت‌های قاسم غنی»، "زندگانی من" از ابوالقاسم لاهوتی و... البته زندگی‌نامه‌های خودنوشت که در دوره‌ی معاصر پدید آمده‌اند که می‌توان آنها را از دیدگاه ادبی بررسی کرد. مانند روزهای دکتر محمد اسلامی ندوشن، خاطرات یک مترجم از محمد قاضی و... این نوع نوشته در ایران چهره‌ای جوان دارد. در عوض اقسام دیگر زندگی‌نامه‌، مثل سیره، سفرنامه، زندگی‌نامه عمومی و تذکره در ایران از قدیم رواج بیشتری داشته‌اند.
۶.۱ - دیدگاه اول

برای حسب حال‌نویسی تقسیماتی از دیدگاه‌های متفاوت پیشنهاد کرده‌اند؛ مثل: حسب حال‌های جزئی‌نگر و کلی‌نگر.

۶.۲ - دیدگاه دوم

یا در تقسیماتی دیگر حسب حال‌های رسمی و غیر رسمی.

۶.۲.۱ - أ. رسمی

حسب حال‌های رسمی آنهایی هستند که در قالب اسناد و مدارک باقی می‌مانند؛ مثل: حسب حال‌های سیاست‌مداران.

۶.۲.۲ - ب. غیر رسمی

حسب حال‌های غیر رسمی، نیز دربر دارنده خاطرات روزانه، نامه‌ها یا نوشته‌هایی است که نویسنده‌ی آن بیشتر به زندگی خصوصی خود پرداخته است.

۶.۳ - دیدگاه سوم

از دیدگاه‌های دیگر «جیمز اولنی» اندیشمند آمریکایی تقسیم‌بندی دیگری ارائه می‌دهد:

۶.۳.۱ - أ. حسب حال‌های مضمونی

حسب حال‌های مضمونی که نویسنده آن تنها به یک مضمون می‌پردازد، مثل «نبرد من» از هیتلر.

۶.۳.۲ - ب. حسب حال‌های ایدئولوژیک

حسب حال‌های ایدئولوژیک که نویسنده از باورها و جهان‌بینی خود یا دیگران می‌گوید مثل «اعترافات» تولستوی.

۶.۳.۳ - ج. حسب حال در قالب رمان

حسب حال در قالب رمان (یا رمان حسب حالی) که نویسنده پشت قهرمان پنهان می‌شود و زندگی خود را به واسطه‌ی او به قلم می‌کشد؛ مثل: «در جست‌و‌جوی زمان از دست رفته» از مارسل پروست یا «مرد اوّل» از آلبر کامو.
[۱۱] دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.۱. انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، منصور؛ تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۸۳.
۲. انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، منصور؛ تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۸۴.
۳. انواع ادبی، رزمجو، حسین؛ مشهد، آستان قدس، ۱۳۷۴، چاپ سوم، ص۲۰۹.
۴. دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۳.
۵. فرهنگ ادبیات و نقد، کادن، جی ای؛ ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، تهران، شادگان، ۱۳۸۰، ذیل اتوبیوگرافی، ص۴۳.
۶. دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.
۷. فرهنگ ادبیات و نقد، کادن، جی ای؛ ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، تهران، شادگان، ۱۳۸۰، ذیل اتوبیوگرافی، ص۴۵.
۸. دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.
۹. دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.
۱۰. انواع ادبی، شمیسا، سیروس؛ تهران، فردوس، ۱۳۸۱، چاپ نهم، ص۲۸۲.
۱۱. دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، انوشه، حسن؛ ج۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ذیل زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، ص۷۶۴.پژوهشکده باقرالعلوم.    جعبه ابزار