• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جنسیت (منطق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: جنس (مقالات مرتبط).

جنسیت یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و از معقولات ثانی منطقی است.


۱ - توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مفهوم جنسیت، کلیت، عرضیت، نوعیت و مانند آنها از آن امور ذهنی‌اند که بر ماهیت، عارض می‌شوند و به سبب اینکه عروض و اتصافشان در ذهن است «معقول ثانیه منطقی» نامیده می‌شوند؛ برای نمونه در مثال الحیوان جنس، حمل جنس برحیوان در ذهن انجام می‌گیرد و افزون برآن اتصاف ماهیت حیوان به صفت جنس‌بودن نیز در ذهن است؛ بدین‌سان وصف جنسیت برای حیوان که ذهن آن را بعد از حمل جنس برحیوان انتزاع می‌کند از معقولات ثانیه منطقی است.
[۲] خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی، ص۲۷۶.


۲ - مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی.
سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة.    
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، ص۳۹.    
۲. خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی، ص۲۷۶.
۳. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۲۱۲.    


۴ - منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «جنسیت»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۱۵.    جعبه ابزار