• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جعل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان جعل ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

جعل (اصول)، از اصطلاحات علم اصول، به معنای ایجاد تکوینی یا اعتباری یک شیء یا قرار دادن چیزی برای چیز دیگر
جعل (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها
جعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یکی از مفردات نهج البلاغه به معنای قرار دادن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار